dialogue

کامل‌ترین فیلم آموزش مکالمه فرانسه 214 مکالمه – 4 ساعت فیلم – 423 صفحه PDF  و 226 فایل صوتی

صرف فعل در فرانسه

صرف فعل در زبان فرانسه

صرف فعل در زبان فرانسه موضوع مهمی در گرامر  است. یکی از کتابهای معروف در این زمینه bescherelle نام دارد. این کتاب یکی از قدیمی‌ترین …