جدیدترین‌های گرامر انگلیسی

خواندن تمام مقالات

بعد از وجه مجهول برای زمان‌های 12 گانه و مجهول برای وجه شرطی، در ادامه یادگیری گرامر زبان انگلیسی به بحث مجهول برای infinitive و gerund می‌پردازیم.

در گرامر زبان انگلیسی هر گاه بخواهیم به بیان عادت بپردازیم از یکی از سه ترکیب Used to, Be used to, Get Used to استفاده می‌کنیم. 

Tag question یک ساختار پرسشی است که به منظور گرفتن تأیید از شنونده در جمله به کار می‌روند. برای ساخت  tag questionباید به ساختار و زمان جمله توجه کنیم.

گرامر انگلیسی

تمام درس‌ها

مجهول infinitive و gerund

بعد از وجه مجهول برای زمان‌های 12 گانه و مجهول برای وجه شرطی، در ادامه یادگیری گرامر زبان انگلیسی به بحث مجهول برای infinitive و gerund می‌پردازیم.

No comments found.
12 رنگ اصلی در زبان فرانسه Be going to Be used to Get Used to Tag question Used to آموزش ریاضیات آموزش گرامر انگلیسی آموزش گرامر زبان فرانسه آینده استمراری آینده‌ ساده آینده‌ ساده، Be going to آینده کامل آینده کامل استمراری آینده کامل و استمراری در زبان انگلیسی اعداد فرانسه از یک تا صد، از 1 تا 100 اکسان‌ها و نحوه‌ی تایپ آن‌ها در زبان فرانسه الفبای زبان فرانسه انتگرال اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه برای دومین بار یک ایرانی برنده مدال فیلدز شد بهترین فرهنگ لغت برای یادگیری زبان انگلیسی چیست؟ بیان عادت در انگلیسی پنگان ۷ یعنی چه؟ تازه‌ترین‌ها جایزه مدال فیلدز چگونه تلفظ زبان فرانسه را بیاموزیم؟ حال استمراری مجهول حال ساده مجهول حال ساده و حال استمراری حال کامل حال کامل استمراری مجهول حال کامل مجهول زمان حال استمراری زمان حال ساده زمان حال کامل زمان حال کامل استمراری زمان های مجهول در انگلیسی شرطی ترکیبی شرطی نوع اول شرطی نوع دوم شرطی نوع سوم شرطی نوع صفر شما هم می‌توانید در درس ریاضی خود موفق باشید! صرف فعل فرانسه صفات ملکی ضمایر انعکاسی ضمایر انعکاسی و تأکیدی ضمایر تأکیدی ضمایر فاعلی ضمایر مفعولی ضمایر ملکی ضمایر ملکی و صفات ملکی ضمایر موصولی فرضیه‌ی ریمان فرهنگ چند منظوره فرانسه فارسی آسیم فرهنگ نشر نو کلمات پرسشی کلمات پرسشی و ضمایر موصولی گذشته استمراری مجهول گذشته ساده مجهول گذشته کامل استمراری مجهول گذشته کامل مجهول گذشته‌ی استمراری گذشته‌ی ساده گذشته‌ی کامل گذشته‌ی کامل استمراری گرامر انگلیسی گرامر زبان انگلیسی گرامر زبان فرانسه مایکل عطیا مجهول infinitive و gerund مجهول آینده ساده مجهول برای be going to مجهول برای gerund مجهول برای infinitive مجهول برای آینده استمراری مجهول برای زمان های آینده مجهول برای وجه شرطی مجهول در انگلیسی مقایسه‌ی زمان گذشته ساده و حال کامل منابع توپولوژی منابع هندسه منابع هندسه و توپولوژی نرم افزار صرف فعل فرانسه وجه شرطی در انگلیسی
error: Content is protected !!