۱۲ رنگ اصلی در زبان فرانسه

گرامر زبان فرانسه

۱۲ رنگ اصلی به زبان فرانسه در جدول زیر لیست شده است. ترجمه هر هر رنگ مقابل آن به فارسی و انگلیسی نوشته شده است. توجه داشته باشید که در زبان فرانسه، اسامی و صفت‌ها می‌توانند مؤنث باشند یا مذکر باشند.

بعضی رنگ‌ها هم شکل مؤنث دارند و هم شکل مذکر، ولی بعضی رنگ‌ها به اصطلاح بی‌قاعده هستند و فقط یک شکل نوشتاری دارند. برای نشان دادن اینکه کدام یک مذکر است از m داخل پرانتز استفاده کرده‌ایم و برای اینکه نشان دهیم کدام یک مؤنث است از f داخل پرانتز استفاده کرده‌ایم. علاوه ۱۲ رنگ اصلی رنگ‌هایی دیگری هم هست که می‌توانید به مرور و با جستجو در اینترنت آن‌ها را بیاموزید. اما این ۱۲ رنگ اصلی به زبان فرانسه هستند که به آن‌ها بسیار زیاد نیاز خواهید داشت.

برای اینکه بدانید کلمات فرانسه را چگونه تلفظ کنید به درس «صفر» که پیش‌نیازها در آن توضیح داده شده است مراجعه کنید.  

کلمه clair به معنای روشن و کلمه‎ی foncé به معنای تیره برای بیان طیف رنگ‌ها استفاده می‌شود. هر کدام از این ۱۲ رنگ اصلی به زبان فرانسه با یکی از این دو صفت یک ترکیب رنگی جدید می‌سازد. مثلا آبی تیره: bleu foncé.

error: Content is protected !!