کلمات پرسشی ضمایر موصولی

کلمات پرسشی ضمایر موصولی

مقدمه

ضمایر موصولی و کلمات پرسشی یکی هستند، فقط باید دید ساختار جمله‌ای که آن‌ها در آن به کار رفته‌اند خبری است یا پرسشی. اگر ساختار جمله پرسشی باشد در این صورت این کلمات نقش کلمه‌ی پرسشی را دارند. و اگر ساختار جمله خبری باشد نقش ضمیر موصولی را به خود می‌گیرند.

معرفی کلمات پرسشی ضمایر موصولی

در جدول زیر لیست این کلمات را به همراه معنای آن در هر یک از این دو نقش می‌بینید.

معنا در نقش موصولی

معنا در نقش پرسشی

کلمه

ردیف

چیزی که

چه چیزی؟ What ۱

چرا که

چرا؟

Why

۲

جائیکه

کجا؟

Where

۳

کسی که (فاعل)

چه کسی؟ (فاعل)

Who

۴

کسی را که (مفعول)

چه کسی را (مفعول)

Whom

۵

مال کسی که

مال چه کسی؟

Whose

۶

چگونگی چگونه؟

How

۷

زمانی که

چه زمانی؟

When

۸

مقداری که

چه مقدار؟

How much

۹

تعدادی که چه تعداد؟

How many

۱۰

مدت زمانی که چه مدت زمان؟ How long

۱۱

هر چند وقت یکباری که

هر چند وقت یکبار؟ How often

۱۲

کلمات پرسشی

نحوه‌ی ساخت جملات پرسشی

در زبان انگلیسی دو نوع جمله‌ی پرسشی داریم. نوع اول که به پرسش‌های بله/خیر (yes/no question) معروف هستند و نوع دوم که پرسش‌های اطلاعاتی (information question) نامیده می‌شوند. از نام هر دو نوع معلوم است که چه هستند. پرسش نوع اول با آیا همراه هستند و جواب آن طبیعتاً بله یا خیر است و نوع دوم از ما درباره‌ی چیزی کسب اطلاعات می‌کند.

مثال:

آیا او را دعوت کرده‌ای؟ (بله دعوت کرده‌ام یا نه او را دعوت نکرده‌ام)

ساعت چند است؟ (باید پاسخ بدهید ساعت ۹:۳۰ صبح است، یعنی اطلاعاتی ارائه بدهید)

قبلاً در هر درس به طور جداگانه به پرسش نوع اول پرداختیم. در این درس به نوع دوم می‌پردازیم. نوع دوم سؤالات را به کمک نوع اول و همچنین استفاده از کلمات پرسشی می‌سازیم. چون کلمات پرسشی با wh شروع می‌شوند، نوع دوم سؤالات را wh-question هم می‌نامند.

برای ساخت جملات پرسشی نوع دوم، باید سه مرحله‌ی زیر را یکی بعد از دیگری طی کنیم.

مرحله‌ی اول: ابتدا جمله‌ی خبری مورد نظر را با استفاده از فعل کمکی به نوع اول تبدیل می‌کنیم. برای این کار لازم است که در هر زمان فعل کمکی را بدانیم. در زیر لیست فعل کمکی هر زمان را در جدولی قرار داده‌ایم.

ردیف زمان فعل کمکی
۱ حال ساده Do / Dose
۲ حال استمراری Am / Is / Are
۳ حال کامل Have / Has
۴ حال کامل استمراری Have / Has
۵ گذشته ساده Did
۶ گذشته استمراری Was / Were
۷ گذشته کامل Had
۸ گذشته کامل استمراری Had
۹ آینده ساده Will
۱۰ آینده استمراری Am / Is / Are
۱۱ آینده کامل Have
۱۲ آینده کامل استمراری Have

مثال

با هم این جملات را پرسشی می‌کنیم.

I want to buy those expensive shoes.

 • Do you want to buy those expensive shoes?

Kate met her friend Lucy last Christmas.

 • Did Kate met her friend Lucy last Christmas?

I have been at Paris for about one month.

 • Have you been at Paris for about one month?

به این سه مثال بسنده می‌کنیم. چرا که تمام زمان‌ها را قبلاً درس به درس توضیح داده‌ایم و در هر کدام نحوه ساخت سؤال‌های بله/خیر را شرح داده‌ایم.

مرحله‌ی دوم: در این مرحله با توجه به نوع کلمه‌ی پرسشی و اینکه چه قسمتی را مورد پرسش قرار می‌دهد، قسمتی از جمله را حذف می‌کنیم.

I have been living at Tehran for 3 years.

 • Have you been living at Tehran for 3 years?

حالا فرض کنیم که می‌خواهیم بپرسیم: سه سال است که کجا زندگی می‌کنی؟ کلمه‌ی پرسشی مورد نظر کجا است، لذا ابتدا قید مکان را از جمله حذف می‌کنیم

Have you been living for 3 years?

مرحله‌ی سوم: در این مرحله کلمه‌ی پرسشی را بر سر جمله می‌آوریم.

Where have you been living for 3 years?

چند مثال از کلمات پرسشی ضمایر موصولی

They arrived last night at 10:00.

 • Did they arrive last night at 10:00?
 • When did they arrive last night?

She will marry to John this summer at church.

 • Will she marry to John this summer at church?
 • Whom will she marry to this summer at church?

I have been living there for three years.

 • Have you been living there for three years?
 • How long have been living there?

در سؤال سوم، می‌توان به جای how long از how many years  هم استفاده کرد.

How many years have been living there?

نکته:

اگر یک جمله‌ی پرسشی بعد از ترکیباتی مانند

 • I don’t know …
 • Do you know…
 • Tell me…
 • Could you tell me …

و چیزهای دیگری مثل اینها (که تعداد آن‌ها خیلی زیاد است) بیاید، از حالت پرسشی خارج شده و نقش خبری به خود می‌گیرد.

مثال:

When did you buy this car?

I don’t know when I bought this car!

I don’t remember when I bought this car!

ضمایر موصولی

توجه داشته باشید که کلمه‌ی «موصولی» از ریشه‌ی «وصل» اخذ شده است و لذا واضح است که معنای ضمیر موصولی را می‌توان «ضمیر وصل‌کننده» در نظر گرفت. یعنی ضمیری که (معمولاً) دو جمله را به هم وصل می‌کند. در ادامه به این دو نوع استفاده از این کلمات می‌پردازیم.

مثال

به دو جمله‌ی زیر توجه کنید.

What is your name?

What you do is your destiny.

همانطور که می‌بینید، جمله‌ی اول دارای ساختار پرسشی است (نام شما چیست؟) و جمله‌ی دوم ساختار خبری دارد (آنچه انجام می‌دهی، سرنوشت توست).

تمام کلمات پرسشی که در جدول ابتدای این درس ذکر کردیم، می‌توانند در نقش ضمیر موصولی هم ظاهر شوند. مطلب خیلی سرراست و راحت است و با ذکر چند مثال می‌توان آن را توضیح داد.

مثال:

I came back to Iran, where is my birthplace.

به ایران بازگشتم، جائیکه محل تولد من است.

They were cocking for dinner when she called me.

آن‌ها داشتند مشغول آشپزی برای شام بودند وقتی او به من زنگ زد.

You could learn English very fast depend on how often you practice per week.

شما می‌توانید انگلیسی را خیلی سریع بیاموزید، بسته به اینکه هر چند وقت یکبار در طول هفته تمرین کنید.


ما در سایت آموزشی Pangan7، فقط برای ارسال کدهای تخفیف و اطلاع‌رسانی در مورد محصولات جدید برای اعضای خود ای‌میل می‌فرستیم.

اولین کد تخفیف خود را در 24 ساعت اول بعد از ثبت‌نام در فرم زیر دریافت کنید: