نرم افزار صرف فعل در فرانسه

نرم افزار صرف فعل در فرانسه

نرم افزار صرف فعل در فرانسه به شما کمک زیادی خواهد کرد. همانگونه که می‌دانید صرف افعال یکی از مشکل‌ترین قسمت‌ها در یادگیری این زبان فاخر می‌باشد. در زیر نرم افزاری برای صرف فعل در فرانسه در دسترس شماست. امیدواریم برایتان مفید باشد. آن‌را از حالت زیپ خارج کرده و اجرا کنید. نرم افزار تحت ویندوز کار می‌کند.

از لینک زیر فایل خود را دانلود کنید:

LeConjugueur

error: Content is protected !!