مقایسه‌ی حال کامل و حال کامل استمراری

گرامر زبان انگلیسی

یادآوری

در گرامر زبان انگلیسی:

زمان حال کامل برای بیان عملی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده، الان رخ نمی‌دهد ولی اثر آن در زمان حال باقی است.

زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌شود که از گذشته شروع شده است و در زمان حال همچنان ادامه دارد. در این عمل نقطه شروع و یا مدت زمان انجام کار برای ما مهم است.

تفاوت‌ها

تفاوت اصلی و مهم این دو زمان در این است که در زمان حال کامل فعل مورد بحث دیگر در حال انجام نیست ولی در زمان حال کامل استمراری فعل مورد بحث همچنان در حال انجام است. در زمان حال کامل، اثر و اهمیتی که فعل از گذشته تا زمان حال برجای گذاشته برای ما مهم است ولی در زمان حال کامل استمراری مداومت آن از زمان گذشته تاکنون.

مثالها

با هم چند مثال را در این خصوص مرور می‌کنیم.

۱:

  1. I have been working for this firm for 3 years.
  2. I have worked at this firm for 3 years.

جمله‌ی اول: سه سال است که برای این شرکت کار میکنم.

در این جمله کاری از گذشته شروع شده، در حال حاضر ادامه دارد و شخص گوینده تاکید بر مدت زمانی دارد که این کار را انجام داده است. پس زمان جمله حال کامل استمراری است.

جمله‌ی دوم: سه سال برای این شرکت کار کرده‌ام.

در این جمله با کاری مواجه هستیم که در گذشته شروع شده، در همان زمان هم پایان یافته ولی اکنون شخص گوینده از اثر آن بر زمان حال سخن می‌گوید مثلا سابقه کاری‌ای که در رزومه خود دارد. یا می‌خواهد بگوید چه تجربیاتی دارد.

۲:

  1. I have been doing this research for 12 years.
  2. I have done this research for 12 years.

جمله‌ی اول: ۱۲ سال است که این تحقیق را انجام می‌دهم. در این جمله منظور گوینده مدت زمانی است که کار را انجام داده است و البته تحقیق هنوز در حال انجام است.

جمله‌ی دوم: ۱۲ سال این تحیقی را انجام داده‌ام. منظور اینکه من کاری که الان به پایان رسیده و قرار است مقاله‎‌ی آن را به انتشار برسانم برای مدت زمان ۱۲ سال انجام داده‌ام. مدت زمان انجام کار در اینجا در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. اصل بحث صحبت راجع به نتیجه و اثر کار است، مثلاً انتشار مقاله یا کشف بزرگ و بااهمیتی که فرد محقق به آن نائل آمده است.

۳:

  1. I haven’t been eating since last night.
  2. I haven’t eaten since last night.

ترجمه هر دو جمله: از دیشب تا حالا هیچی نخوردم.

سؤال: فرق این دو جمله چیست؟

جمله‌ی اول یعنی اینکه من از دیشب هیچ غذایی نخورده‌ام و این عمل گرسنگی و غذا نخوردن هنوز هم ادامه دارد و معلوم نیست تا چند ساعت دیگر هم مجبور باشم گرسنه سر کنم. جمله‌ی دوم یعنی اینکه الان که سر میز ناهار یا شام هستم می‌خواهم از اثر غذا نخوردن از دیشب تا الان که همانا گرسنگی است صحبت کنم.

error: Content is protected !!