مجهول infinitive و gerund

مقدمه

بعد از درس‌هایی که در آن وجه مجهول را برای زمان‌های 12 گانه گفتیم. و سپس مجهول برای وجه شرطی را بیان کردیم، در ادامه یادگیری گرامر زبان انگلیسی به بحث مجهول infinitive و gerund می‌پردازیم.

مجهول infinitive و gerund ← بخش اول: مجهول برای infinitive

همانگونه که می‌دانید infinitive همان فعل بدون to است. مجهول مصدری در جملات مجهولی که مصدر استفاده می‌شود کاربرد دارد. این ساختار به ویژه بعد از modal verbs یعنی may, should, could و … و به منظور تأکید بر اینکه چه چیزی احتمال زیادی دارد یا چه چیزی درست و سنجیده است، متداول است.

ساختار

مجهول مصدری به فرم زیر ساخته می‌شود:

to be + past participle

مثال

 • I am expecting to be given a pay-rise next month.
 • She is hoping to be elected president.
 • The carpet needs to be washed.
 • These doors should be shut at night.
 • This window may be opened but that one must stay closed.
 • Alice could be given a prize for her artwork.
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.

مجهول infinitive و gerund ← بخش دوم: مجهول برای gerund

همانگونه که می‌دانید gerund همان فعل به اضافه ing است. مانند speaking. در این حالت gerund بعد از حروف اضافه یا فعل‌هایی که بلافاصله بعد از آن‌ها gerund به کار می‌روند، استفاده می‌شود.

ساختار

ساختار این نوع مجهول به شکل زیر است:

Being + P.P.

به مثال‌هایی که در پی می‌آیند به دقت توجه کنید.

مثال

 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.

کتاب گرامر کامل انگلیسی را به همراه 40 متن ساده برای آموزش درک مطلب و گسترش دایره‌ی لغات را یکجا و در غالب یک E-Book دانلود کنید. دانلود کتاب گرامر

error: کپی کردن این متن جایز نیست.