مجهول آینده future passive

مجهول برای زمان‌های آینده

در ادامه‌ی درس‌های گرامر زبان انگلیسی به مجهول برای زمان‌های آینده می‌رسیم. این ساختارها شبیه به هم هستند. یادگیری آن‌ها هم سخت نیست. جهت کامل بودن بحث‌های گرامر زبان انگلیسی آن‌ها در زیر لیست کرده‌ایم. اما فقط یکی دوتای آن بسیار پرکاربرد هستند.

مجهول آینده ساده

Object + will + be + P.P. + …

  • The house will be cleaned next week.

مجهول برای be going to

Object + am / is / are + going to + be + P.P. + …

  • My brother is going to be sent to abroad.

مجهول برای آینده استمراری

Object + will + be + being + P.P. + …

  • The house will be being cleaned tomorrow.

مجهول برای آینده کامل

Object + will/shall + have + been + P.P. + …

  1. The first prize will have been won by her.
  2. The roof will have been repaired by them.

مجهول برای آینده کامل استمراری

Object + will/shall + have + been + being + P.P. + …

  1.  This building will have been being cleaned by the same man for ten years next month.
  2. John will have been being taught the same lesson for a week this coming Sunday.
  3. My project will have been being finished before the deadline next month.

هر چند که ساختار گرامری این جملات کاملاً درست است، ولی به قول خود انگلیسی زبان‌ها

You could live a long time, maybe even your whole life, without hearing these things said.

چون که خود گویش‌وران بومی چنین چیزهایی را با ساختاری ساده‌تر بیان می‌کنند.

منفی کردن و سؤالی کردن جملات مجهول آینده

همانطور که در تمام این ساختارها می‌بینید فعل will فعل کمکی اصلی جمله‌هاست و لذا برای منفی کردن کافیست will را منفی کنیم. و برای سؤالی کردن هم کافیست will را به اول جمله بیاوریم.

نکته پایانی

کتاب گرامر کامل انگلیسی را به همراه 40 متن ساده برای آموزش درک مطلب و گسترش دایره‌ی لغات را یکجا و در غالب یک E-Book دانلود کنید. دانلود کتاب گرامر

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
error: کپی کردن این متن جایز نیست.