حال استمراری مجهول

تعریف

در گرامر زبان انگلیسی حال استمراری مجهول دلالت بر انجام عملی دارد که اکنون در حال انجام است. همانگونه که قبلاً هم گفتیم در زمان‌های مجهول یا نمی‎دانیم فاعل کیست، یا اینکه برای ما مهم نیست.

ساختار حال استمراری مجهول

مطابق آنچه در درس گذشته (حال ساده مجهول) گفتیم در ساختار تمام زمان‌های مجهول دو چیز مشترک است، یکی استفاده از فعل to be و دیگری past participle؛ ساختار حال استمراری مجهول به شکل زیر است:

Object + am / is / are + being + P.P. + …

Her book is being discussed on TV.

کتابش الان داره تو تلویزیون مورد بحث قرار می‌گیره.

نحوه‌ی سؤالی کردن و منفی کردن جملات مجهول

با توجه به اینکه در تمام این ساختارها از فعل to be استفاده می‌شود لذا منفی کردن جمله با افزودن not بعد از فعل to be و سؤالی کردن هم با آوردن فعل to be به ابتدای جمله حاصل می‌گردد.

مثال برای سؤالی کردن و منفی کردن حال استمراری مجهول:

My favorite song is being played by the band.

  • My favorite song isn’t being played by the band.
  • Is your favorite song being played by the band?

مثال‌های مقایسه‌ای

در زیر چند جمله معلوم به مجهول تبدیل شده‌اند. لطفا به آنها دقت کنید.

Active: I am reading a story.
Passive: A story is being read by me.

Active: I am waiting for him.
Passive: He is being waited for by me.

Active: She is not writing a story.
Passive: A story is not being written by her.

Active: Are the masons building a house?
Passive: Is a house being built by the masons?

نکته‌ی پایانی:

از این لینک می‌توانید چند تست گرامر حل کنید.

نحوه‌ی ساخت past participle و دانلود فایل حاوی لیست افعال بی‌قاعده

کتاب گرامر کامل انگلیسی را به همراه 40 متن ساده برای آموزش درک مطلب و گسترش دایره‌ی لغات را یکجا و در غالب یک E-Book دانلود کنید. دانلود کتاب گرامر

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
error: کپی کردن این متن جایز نیست.