ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

گرامر زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه را طی سه جدول زیر یاد می‌گیریم. در فایل‌های صوتی مربوط به هر جدول هم می‌توانید تلفظ درست هر کلمه رو بیاموزید. دوباره تکرار می‌کنیم که کلید یادگیری هر زبانی تکرار زیاد است. تکرار باعث درونی شدن معلومات می‌شود. باید به قدری این روند درونی شدن عمیق باشد که ساختار، لغات و شیوه‌ی فکر کردن آن زبان ملکه‎‌ی ذهن ما بشود. به طوریکه همانگونه که فارسی را بدون فکر کردن حرف می‌زنیم، آن زبان را هم حتی المقدرو بدون فکر کردن حرف بزنیم.

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه  به راحتی یادگرفته می‌شوند. یکم اینکه نام ماه‌ها در فرانسه و انگلیسی شبیه هم است. دیگر اینکه نام ایام هفته به قدری پرتکرار است که خیلی زود آن‌ها را یاد می‌گیرید. یکی از راه‌های درونی کردن هر آموزشی، کاربردی کردن آن است. یعنی هر روز از خود بپرسید امروز چند شنبه است؟ و آن را به زبان فرانسه پاسخ دهید. حتی اگر در جمله‌ی شما فقط یک کلمه‌ی فرانسوی وجود دارد. در نهایت اینکه تعداد ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه روی هم ۲۳ لغت خواهد شد. پس با چندبار تکرار یکی از پرکاربردترین مجموعه‌ی لغات فرانسه را می‌آموزید.

تذکر یک نکته‌ی خیلی مهم

در طی نخستین ده درس آموزش گرامر زبان فرانسه که درگاه آموزشی پنگان ۷ ارائه می‌شود، با تکرار چندین و چندباره کلمات، به طور گام به گام مهارت خود را در تلفظ فرانسه افزایش می‌دهید. اگر به خوبی بتوانید با این کار تلفظ‌های اولیه‌ی زبان فرانسه (حروف الفبا، اعداد، رنگ‌ها، ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه، ….) را درونی کنید، در درس مخصوصی که برای آموزش تلفط زبان فرانسه در همین سایت ارائه شده است به خوبی می‌توانید با یک بار و فقط یک بار گوش فرا دادن به آن درس به خوبی اصول را بیاموزید. اما اگر بدون هیچ گونه تجربه در یادگیری زبان فرانسه و بدون دانستن چند ده کلمه‌ی اولیه این زبان سراغ آن درس بروید، در اینصورت خواهید دید که آموزش به کندی پیش می‌رود و مطلب برای شما گیج کننده است. برای همین ایت که این مطلب از درس ده به بعد ارائه خواهد شد. حال به یادگیری ایام هفته در زبان فرانسه می‌پردازیم.

ایام هفته

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه
جدول شماره‌ی ۱: ایام هفته

ماه‌های سال

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه
جدول شماره‌ی ۲: ماه‌های سال

و در نهایت به فصل‌های سال در فرانسه می‌پردازیم:

فصل‌ها

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه
جدول شماره‌ی ۳: فصل‌های سال

جدول شماره‌ی ۳: فصل‌ها در زبان فرانسه.

error: Content is protected !!