اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی

لحن

تعریف لحن

اهمیت «لحن» در ایجاد تفاوت معنایی خیلی زیاد است. لحن در اینجا یعنی دو عنصر خیلی مهم استرس (Stress) و افت و خیز (Intonation). استرس یعنی زمانی که کلمه‌ای را با فشار و تأکید بیشتری نسبت به بقیه جمله ادا می‌کنید. افت و خیز نیز هم همان است که گاهی جمله را به حالت سؤالی یا تعجبی بیان می‌کنید. می‌شود گفت این دو همیشه با هم هستند. در جمله‌ی زیر هر بار بر روی یک کلمه استرس وارد می‌کنیم و خواهیم دید معنای متفاوتی نسبت به جملات دیگر خواهیم داشت.

مثال‌

سعی کنید در هر مورد جمله را طوری ادا کنید که همان معنایی که در ترجمه‌ی جمله آمده است را برساند. 

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، یکی دیگه گفته!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من اصلاً همچین حرفی نزدم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من برات پیامک فرستادم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من به تو نگفتم او پول تو رو دزدیده، به یکی دیگه گفتم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من فقط گفتم پولت دزدیده شده ولی اسم کسی رو نیاوردم!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من فقط گفتم کیفت رو برداشته!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من گفتم یه مقدار پول دزدیده ولی اسم کسی رو نیاوردم که پول مال کی بوده!

I didn’t tell you she has stolen your money.

من بهت نگفتم او پول تو رو دزدیده، من گفتم کتابت رو دزدیده! لذا همانگونه که دیدید اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی انکار ناشدنی است.

درس‌های گرامر زبان انگلیسی

کتاب گرامر کامل انگلیسی را به همراه ۴۰ متن ساده برای آموزش درک مطلب و گسترش دایره‌ی لغات را یکجا و در غالب یک E-Book دانلود کنید. دانلود کتاب گرامر 

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
error: Content is protected !!