اعداد در زبان فرانسه از یک تا یک میلیون

اعداد در زبان فرانسه از یک تا یک میلیون. در جدول زیر اعداد در زبان فرانسه از ۱ تا ۱۰۰، فهرست شده‌اند. شکل حروفی اعداد هم به انگلیسی و هم به فرانسه نوشته شده‌اند. در فایل صوتی ابتدا تلفظ انگلیسی و سپس تلفظ فرانسوی هر عدد ادا می‌شود. فایل صوتی دوبار تکرار است. سعی کنید همزمان با فایل صوتی از روی جدول شماره‌ی ۱ اعداد را خط برده و با صدای بلند آن‌ها را تکرار کنید. در ظاهر اعداد فرانسوی سخت هستند، اما اگر منطق پشت عدد نویسی فرانسوی را بدانید آن‌گاه آن‌ها را راحت‌تر فراخواهید گرفت.

سیستم اعداد در زبان فرانسه چگونه است؟

با توجه به سیستم باستانی عدد نویسی که در دستگاهی موسوم به دستگاه شصت شصتی صورت می‌گرفتاعداد بزرگتر از شصت باید با اعداد قبل از خود بیان می‌شدند. مثلا ۷۰ را شصت – ده و ۸۰ را چهار بیست تا بیان می‌کردند. (دستگاه شمار امروزهی دهدهی است و رایانه‌های امروز با دستگاه شمار دودویی کار می‌کنند.)

با اینکه این شکل خواندن و نوشتن اعداد در فرانسه هنوز رایج است ولی در کشورهایی مانند سوئیس شیوه تلفط اعداد ۶۰ به بعد تغییر کرده است و شکل امروزی‌تری به خود گرفته است.

این تفاوت‌ها در جدول شماره‌ی ۲ ذکر شده‌اند.

جدول شماره‌ی ۱:

Zéro Zero ۰
Un One ۱
Deux Two ۲
Trois Three ۳
Quatre Four ۴
Cinq Five ۵
Six Six ۶
Sept Seven ۷
Huit Eight ۸
Neuf Nine ۹
Dix Ten ۱۰
Onze Eleven ۱۱
Douze Twelve ۱۲
Treize Thirteen ۱۳
Quatorze Fourteen ۱۴
Quinze Fifteen ۱۵
Seize Sixteen ۱۶
Dix-sept Seventeen ۱۷
Dix-huit Eighteen ۱۸
Dix-neuf Nineteen ۱۹
Vingt Twenty ۲۰
Vingt et un Twenty one ۲۱
Vingt-deux Twenty two ۲۲
Vingt trois Twenty three ۲۳
Vingt-quatre Twenty four ۲۴
Vingt-cinq Twenty five ۲۵
Vingt-six Twenty six ۲۶
Vingt sept Twenty seven ۲۷
Vingt-huit Twenty eight ۲۸
Vingt-neuf Twenty nine ۲۹
Trente Thirty ۳۰
Trente et un Thirty one ۳۱
Trente-deux Thirty two ۳۲
Trente-trois Thirty three ۳۳
Trente-quatre Thirty four ۳۴
Trente-cinq Thirty five ۳۵
Trente-six Thirty six ۳۶
Trente-sept Thirty seven ۳۷
Trente-huit Thirty eight ۳۸
Trente-neuf Thirty nine ۳۹
Quarante Forty ۴۰
Quarante et un Forty one ۴۱
Quarante-deux Forty two ۴۲
Quarante-trois Forty three ۴۳
Quarante-quatre Forty four ۴۴
Quarante-cinq Forty five ۴۵
Quarante-six Forty six ۴۶
Quarante-sept Forty seven ۴۷
Quarante-huit Forty eight ۴۸
Quarante-neuf Forty nine ۴۹
Cinquante Fifty ۵۰
Cinquante et un Fifty one ۵۱
Cinquante-deux Fifty two ۵۲
Cinquante-trois Fifty three ۵۳
Cinquante-quatre Fifty four ۵۴
Cinquante-cinq Fifty five ۵۵
Cinquante-six Fifty six ۵۶
Cinquante-sept Fifty seven ۵۷
Cinquante-huit Fifty eight ۵۸
Cinquante-neuf Fifty nine ۵۹
Soixante Sixty ۶۰
Soixante et un Sixty one ۶۱
Soixante-deux Sixty two ۶۲
Soixante-trois Sixty three ۶۳
Soixante-quatre Sixty four ۶۴
Soixante-cinq Sixty five ۶۵
Soixante-six Sixty six ۶۶
Soixante-sept Sixty seven ۶۷
Soixante-huit Sixty eight ۶۸
Soixante-neuf Sixty nine ۶۹
Soixante-dix Seventy ۷۰
Soixante et onze Seventy one ۷۱
Soixante-douze Seventy two ۷۲
Soixante-treize Seventy three ۷۳
Soixante-quatorze Seventy four ۷۴
Soixante-quinze Seventy five ۷۵
Soixante-seize Seventy six ۷۶
Soixante-dix-sept Seventy seven ۷۷
Soixante-dix-huit Seventy eight ۷۸
Soixante-dix-neuf Seventy nine ۷۹
Quatre-vingts Eighty ۸۰
Quatre vingt un Eighty one ۸۱
Quatre-vingt deux Eighty two ۸۲
Quatre vingt trois Eighty three ۸۳
Quatre-vingt-quatre Eighty four ۸۴
Quatre-vingt-cinq Eighty five ۸۵
Quatre-vingt six Eighty six ۸۶
Quatre-vingt sept Eighty seven ۸۷
Quatre vingt huit Eighty eight ۸۸
Quatre vingt neuf Eighty nine ۸۹
Quatre vingt dix Ninety ۹۰
Quatre vingt onze Ninety one ۹۱
Quatre-vingt douze Ninety two ۹۲
Quatre vingt treize Ninety three ۹۳
Quatre-vingt quatorze Ninety four ۹۴
Quatre vingt quinze Ninety five ۹۵
Quatre vingt seize Ninety six ۹۶
Quatre-vingt-dix-sept Ninety seven ۹۷
Quatre-vingt-dix-huit Ninety eight ۹۸
Quatre-vingt-dix-neuf Ninety nine ۹۹
Cent A hundred ۱۰۰

جدول شماره‌ی ۲:

۷۰ Soixante-dix Septente
۸۰ Quatre-vingts Huitante
۹۰ Quatre-vingts-dix Nonante

تفاوت‌های عددشماری تنها همین سه مورد هستند. در بقیه‌ی موارد هر دو زبان مانند هم شمارش می‎‌کنند. از عدد ۱۰۰ به بعد هم کار راحت است و از قرار زیر پیش می‌رود:

۱۰۰ cent
۲۰۰ deux cents
۳۰۰ trois cents
۴۰۰ quatre cents
۵۰۰ cinq cents
۶۰۰ six cents
۷۰۰ sept cents
۸۰۰ huit cents
۹۰۰ neuf cents
۱,۰۰۰ mille
۱۰,۰۰۰ dix milles
۱۰۰,۰۰۰ cent milles
۱,۰۰۰,۰۰۰ un million
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ dix millions
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ cent millions
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ un milliard

شبیه ساز آزمون TCF

دوست دارید بدانید سطح شما در زبان فرانسه چقدر است؟ شبیه ساز آزمون TCF با همان تعداد سؤال و همان شیوه برگزاری. شروع کنید: آزمون آنلاین

زبان‌آموز عزیز، اگر دوست دارید همیشه اولین نفری باشید که از آموزش‌های جدید ما مطلع می‌شوید، لطفاً ای‌میل خود را در خبرنامه ما ثبت کنید. با تشکر از شما دوست گرامی. گروه آموزشی پنگان سِوِن

error: کپی کردن این متن جایز نیست.