ریاضیات

View All
مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه 160 ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه ۱۶۰ ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه ۱۶۰ ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

منابع هندسه و توپولوژی

منابع هندسه و توپولوژی

شما هم می‌توانید در درس ریاضی خود موفق باشید!
برای دومین بار یک ایرانی برنده مدال فیلدز شد

زبان انگلیسی

View All
اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی

اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی

اهمیت لحن در ایجاد تفاوت معنایی به قدری است که با نحوه‌ی ادای کلمات و ایجاد استرس بر روی کلمه‌ای خاص، و همچنین افت و خیزهای متفاوت، می‌توان معناهای متفاوتی …

زمان حال ساده در انگلیسی

زمان حال ساده

بهترین فرهنگ لغت برای یادگیری زبان انگلیسی