ریاضیات

View All
مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه 160 ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه ۱۶۰ ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

مایکل عِطیا ریاضی‌دان سرشناس بریتانیایی فرضیه ۱۶۰ ساله‎ی ریمان را اثبات کرده است

منابع هندسه و توپولوژی

منابع هندسه و توپولوژی

شما هم می‌توانید در درس ریاضی خود موفق باشید!
برای دومین بار یک ایرانی برنده مدال فیلدز شد

زبان انگلیسی

View All
آینده کامل و استمراری در گرامر زبان انگلیسی

آینده کامل و استمراری در زبان انگلیسی

تعریف و ساختار آینده استمراری، تعریف و ساختار آینده کامل ، تعریف و ساختار آینده کامل استمراری در گرامر زبان انگلیسی به همراه مثالها.

آینده‌ ساده - Be going to - گرامر زبان انگلیسی

آینده‌ ساده

گذشته‌ی کامل استمراری - گرامر زبان انگلیسی
گذشته‌ی کامل - گرامر زبان انگلیسی

گذشته‌ی کامل

گذشته‌ی استمراری - گرامر زبان انگلیسی

گذشته‌ی استمراری

زبان فرانسه

View All
ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه را طی سه جدول زیر یاد می‌گیریم. در فایل‌های صوتی مربوط به هر جدول هم می‌توانید تلفظ درست هر کلمه رو …