ریاضیات

View All
ریاضیات - انتگرال

آیا واقعاً انتگرال سخت است؟

انتگرال یکی از آسان‌ترین مباحث ریاضی است. معلومات پیش‌نیاز خیلی کمی لازم دارد. کاربردهای فراوانی در مباحث مختلف مهندسی، اقتصاد و آمار دارد.

زبان انگلیسی

View All
مجهول infinitive و gerund

مجهول infinitive و gerund

بعد از وجه مجهول برای زمان‌های 12 گانه و مجهول برای وجه شرطی، در ادامه یادگیری گرامر زبان انگلیسی به بحث مجهول برای infinitive و gerund می‌پردازیم.

Used to, Be used to, Get Used to

Used to, Be used to, Get Used to

Tag question

Tag question

وجه شرطی در انگلیسی

وجه شرطی در انگلیسی

مجهول برای زمان های آینده

زبان فرانسه

View All
ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه

ایام هفته، نام ماه‌ها و فصل‌ها در زبان فرانسه را طی سه جدول زیر یاد می‌گیریم. در فایل‌های صوتی مربوط به هر جدول هم می‌توانید تلفظ درست هر کلمه رو …